Wybierz temat:

- Rejs do Kłajpedy - wrzesień 2015

- Rejs s/y Copernicus - wrzesień 2016 [Tu: artykuł w Jachting nr 12/01/2017]- Felieton w miesięczniku Jachting nr 11/2015 [Tu: także okładka]